Formulář pro odstoupení od smlouvy

Příloha č. 2 - Formulář pro odstoupení od Smlouvy

Adresát: GerMach company s.r.o., Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín.

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy a číslo faktury:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

 

Důvod odstoupení:

 

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

 

 

Datum:

Podpis: