Formulář pro reklamaci

Příloha č. 1 - Formulář pro reklamaci

Adresát: GerMach company s.r.o., Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín.

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy a číslo faktury:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

 

 

Popis vad Zboží:

 

 

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy:

 

 

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis: